Ozren Biti rođen je u Zagrebu 1980. godine. Godine 2004. diplomirao je komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu doktorirao 2011. godine. Od 2007. godine zaposlen je u Institutu za etnologiju i folkloristiku, od 2021. godine na radnom mjestu višega znanstvenog suradnika. Od 2024. godine voditelj je projekta “Prekarna kultura i budućnost rada” (financira Europska unija – NextGenerationEU). Objavio je dvije autorske knjige (Nadzor nad tijelom: vrhunski sport iz kulturološke perspektive, 2012. i Domaći teren: sociokulturno istraživanje hrvatskog sporta, 2018) te suuredio dva zbornika (Stranputice humanistike, 2017. i Transformacija rada: narativi, prakse, režimi, 2021). Autor je tridesetak znanstvenih i većeg broja stručnih članaka u različitim domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Niz godina surađivao je u nastavi na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U dva navrata (2012. i 2022) primio je Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” u kategoriji znanstvenoga i nastavnog rada, koju dodjeljuje Hrvatsko etnološko društvo. Njegovi znanstveni interesi kreću se u području kulturalnih, medijskih, sportskih i celebrity studija, a vezani su i uz antropologiju rada, etnologiju svakodnevice, sociološku i književnu teoriju.

Razvrstaj:

Close Menu
×

Cart