Selected:

HOBBESOV MOMENT: RAĐANJE DRŽAVE

14.33 

Sale!

,

Luka Ribarević

HOBBESOV MOMENT: RAĐANJE DRŽAVE

14.33 

Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja

ISBN: 978-953-260-270-8

Godina izdanja: 2016

Broj stranica: 256

Dimenzije: 14 x 22,5 cm

Uvez: meki

Opis

Knjiga Hobbesov moment: rađanje države u svome fokusu ima prvo pojmovno određenje države koje nalazimo u utemeljujućem djelu političke moderne, Levijatanu Thomasa Hobbesa iz 1651. Kao početna formulacija jednog od središnjih pojmova modernog političkog mišljenja, ono je na odlučujući način utjecalo na cjelokupan daljnji razvoj pojmovnog polja moderne političke teorije. Dijalog s Hobbesom stoga je nužna pretpostavka pronalaženja ključa za razumijevanje prirode Levijatana, dosega i ograničenja tog ishodišnog lika države. Je li taj umjetan čovjek gigantskih razmjera tek drugo ime za čudovišan aparat neumoljive moći koja porobljava čovjeka? Ili je pak riječ o pravno-političkom poretku u kojemu moć postoji samo u sprezi sa zakonom čiji su autori podanici sami i koja nema druge funkcije doli njihove zaštite? Odgovor na tu dvojbu autor traži u Hobbesovu epohalnom uvidu o ispreplitanju suverenosti i predstavništva kao dvaju uvjeta mogućnosti postojanja države. Države nema bez suverenosti koja je određena kao predstavnička vlast. Štoviše, država je upravo proizvod političkog predstavništva. Ovaj odlučujući spoznajni proboj u poimanju karaktera države u Hobbesovoj zreloj teoriji ostvaren je zahvaljujući uvođenju teorije autorizacije u argumentaciju Levijatana. Iz tog je razloga precizno vrednovanje tog problemskog sklopa u kontekstu cjeline njegove philosophiae civilis nezaobilazno polazište za pokušaj razumijevanja države kao temeljnog političko-pravnog projekta moderne.

Close Menu
×

Cart